Opbrengst Anjeractie 2020

Hartelijk dank voor uw gift voor de collecte van de Anjeractie!

De jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernard Cultuurfonds heeft voor de gezamelijke eilander muziekvereniging Schylge en Jubal het mooie bedrag van €2414,14 opgeleverd!
Dit bedrag wordt onder de beide verenigingen verdeeld.
Fijn dat u ons blijft steunen in deze ook voor onze lastige tijden.

Inmiddels zijn we voorzichtig aan weer begonnen met de repetities en zijn blij met elkaar weer muziek te kunnen maken! Natuurlijk onder leiding van onze dirigent Andries de Haan.

Ook de Nije Bleazers zijn weer begonnen met de gezamelijke repetities. Zij hebben afgelopen maanden online muziekles gehad wat een goede oplossing was in deze coronatijd.

We repeteren nog een paar weken door en hopen na de zomer de draad weer op een normalere manier op te pakken!