Oud papier

Vanaf heden is het weer mogelijk om uw oud papier bij Duinhof op het bedrijventerrein in te leveren.
De papier prijzen beginnen weer aan te trekken wat fijn is voor onze vereniging.
De opbrengst gebruiken we o.a. voor het aanschaffen van instrumenten en nieuwe muziekstukken.
Onze hartelijke dank hiervoor!