Prins Bernhard Cultuurfonds

Van 23 mei t/m 5 juni start de campagne "Cultuur in de Buurt live!" van het Prins Bernhard Cultuurfonds. www.cultuurfonds.nl/cultuurindebuurt
Wij als vereniging doen ook mee. Wij besteden dit geld o.a. aan onze projecten om nieuwe leden te werven.
Dit is al gelukt met de" Nije Bleazers". Inmiddels zit deze groep enthousiaste muzikanten bij onze fanfare.
We zijn onlangs gestart met de "Laatbloeiers". Ook weer een enthousiaste groep mensen die nu gaan starten met lessen.
Verder gebruiken we dit geld voor muziekstukken, instrumenten en onderhoud daarvan.
Wij zijn blij met uw gift en hopen zo nog vele optredens op het eiland te mogen geven!