Agenda

2019

20 en 21 december Scrooge
24 december Kerstnachtdienst (Meslanzer kerk)

2020

7 januari Begin 2020 met Nieuwjaarsborrel
25 januari Studiedag
17 t/m 20 maart Repetitie Voorjaarsconcert
21 maart Voorjaarsconcert
4 april Fjoertoer
12 april Paasdienst
27 april Koningsdag
4 mei Dodenherdenking
24 t/m 30 mei Anjercollecte
10 Juni Buitenconcert Stilen
25 juni Sint Jan